777 306 958
Tinili autoškola logo

Ceník

 

Platný od 1.1.2021

 

Skupina ,,B"            10.900, -Kč        

Studenti                   10.400, - Kč

 

Cena za opravné zkoušky:

  • pravidla         -   zdarma
  • konstrukce  -    zdarma
  • jízda              -    400,-Kč

 

V ceně za opravnou zkoušku z jízdy je zahrnuta 1 vyučovací hodina ( 45 min.) jízdy.

 

Storno poplatek ( ukončení výuky a výcviku jinak než závěrečnou zkouškou nebo

převod do jiné autoškoly – na vlastní žádost ) - 500,-Kč

 

  • Neomluvený prostoj -  1 vyuč. hod. 250,-Kč
  • Kondiční jízda  -  žadatel o ŘO 1 vyuč. hod. 400,-Kč
  • Ostatní  450,-Kč

 

Tento ceník je pouze dočasný.

Za neomluvený prostoj se považuje prostoj nenahlášený minimálně 24 hod. předem, cena je za 1 vyuč. hodinu, tj. 45 minut.

 

 

Správní poplatky za vykonání závěrečné zkoušky:

  • 1.zkouška                                                                       700,-Kč
  • Opravná zkouška pravidla                                           100,-Kč
  • Opravná zkouška konstrukce                                    200,-Kč
  • Opravná zkouška jízda                                                 400,-Kč

 

Správní poplatky Městskému úřadu Bílina se platí zkušebnímu komisaři v den konání

závěrečných zkoušek, tento poplatek není příjmem autoškoly.

 

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že mi nebyl soudem ani správním orgánem udělen zákaz činnosti spočívající

v zákazu řízení motorových vozidel a že v případě uvedení nepravdivých údajů

týkajících se tohoto čestného prohlášení beru na svou osobu všechny důsledky

vyplývající z tohoto jednání.